Ανακαινισεις Alfa Constructions

Ανακαίνιση Σπιτιού στο Μοσχάτο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Μελέτη / Σχεδιασμός χώρου

Έκδοση οικοδομικής αδείας / Άδεια μικρής κλίμακας

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις :

Αλλαγή καλωδίων, πίνακας, πριζοδιακόπτες

Υδραυλικές εγκαταστάσεις :

Σχεδιασμός μπάνιου / Ανακαίνιση μπάνιου / Έπιπλα μπάνιου

εγκατάσταση σωληνώσεων λουτρού – θερμαντικών σωμάτων

Γυψοσανίδες / Χωρίσματα γυψοσανίδας

Ξύλινες κατασκευές

Σχεδιασμός κουζίνας

Ανακαίνιση κουζίνας / Έπιπλα κουζίνας / Κατασκευή κουζίνας

Μελαμίνες – πορτάκια – πάγκοι κουζίνας

Σχεδιασμός ντουλάπας

Ανακαίνιση ντουλάπας / Κατασκευή ντουλάπας

Ανακαίνιση εσωτερικών πορτών / Πόρτες laminate

Τοποθέτηση πλακιδίων

Ανακαίνιση κουφωμάτων αλουμινίου / Κουφώματα αλουμινίου

Θέρμανση / Θερμαντικά σώματα

Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα

Πόρτα ασφαλείας

Σιδηροκατασκευές σπιτιών / κτιρίων

Κάγκελα / Τοποθέτηση κάγκελων

Εγκατάσταση συναγερμού

Συναγερμοί σπιτιών / κτιρίων

Ελαιοχρωματισμοί σπιτιών / κτιρίων / Ελαιοχρωματισμός κάγκελων

38 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ IF IF IF IF IF main-inside

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από την ανακαίνιση

Κοινοποίηση