Ανακαίνιση Ξενοδοχείου

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η δραστηριότητα του γραφείου μας εκτείνεται σε έργα εσωτερικής διαρρύθμισης, ανακαίνισης και διακόσμησης ξενοδοχείων, καταστημάτων, επαγγελματικών χώρων, κατοικιών, κ.λ.π.

Σκοπός μας είναι πάντοτε  η ορθή και επισταμένη μελέτη της αρχιτεκτονικής του εσωτερικού χώρου από τους ειδικευμένους συνεργάτες , που θεωρείται απαραίτητη σε μια ανακαίνιση καταστήματος ή ανακαίνιση ξενοδοχείου.

Ο σχεδιασμός του εσωτερικού, κυρίως στους επαγγελματικούς  χώρους, είναι μία επιχειρηματική επένδυση. Αναθέτει την μελέτη του έργου του ο επιχειρηματίας, όχι για να ικανοποιήσει μόνο την αισθητική πλευρά, αλλά για να αυξήσει τα έσοδά του.

Μία τέτοια σοβαρή απόφαση φέρνει τον επιχειρηματία σε συνεργασία με το γραφείο μας για τις υπεύθυνες υπηρεσίες που παρέχονται από αυτό.

Αποστολή της εταιρείας μας είναι :

– Η σύνταξη μελετών αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων και διακόσμησης.

– Η παροχή συμβουλών και η επίλυση τεχνικών και αισθητικών προβλημάτων.

– Η κατασκευή και η επίβλεψη των έργων μέχρι την αποπεράτωση τους.

Δείτε ολες τις εργασίες που αναλαμβάνει η εταιρεία μας, καθώς και τα στάδια περάτωσης της ανακαίνισης του καταστήματος ή του ξενοδοχείου σας.

Κοινοποίηση