Ανακαίνιση Σπιτιού & Ανακαινίσεις Κατοικιών

Μία πραγματικά επιτυχημένη ανακαίνιση είναι τόσο απλή όσο πέντε λέξεις. Ιδέες, προϋπολογισμός, έρευνα, προγραμματισμός και τέλος υπομονή.

Η τεχνική μας εταιρία θα προσπαθήσει με αυτόν τον  απλό τρόπο να σας βοηθήσει να υλοποιήσετε αυτό που εσείς ονειρεύεστε.  Δεδομένου ότι η αγορά ακινήτου λόγω της πολύχρονης κρίσης εξελίχθηκε σε μια ακριβή επιλογή, πολύς κόσμος οδηγήθηκε στην επισκευή, μερική ή ολική του  υπάρχοντος σπιτιού.

Το πρώτο λοιπόν βήμα είναι η έμπνευση σας για την μετατροπή του μικρού διαμερίσματος μεταφορικά  σε μεγάλου, του παλαιού σε σύγχρονο, άνετο και εξυπηρετικό στις ανάγκες σας. Καταγράψτε τις ιδέες σας σε ένα πρόχειρο χαρτί και θα επανέλθουμε.

Το δεύτερο βήμα είναι ο προϋπολογισμός του έργου.

Σε μερικούς  συνανθρώπους μας έχουν παρατηρηθεί  φαινόμενα με δυσκολίες στην αντίληψη  του κόστους. Θα πρέπει λοιπόν  να ξεκαθαρίσουν,  εάν θέλουν ένα λειτουργικό σπίτι που θα ανταποκρίνεται για πολλά χρόνια στις ανάγκες τους αδιαλείπτως και αδιαπτώτως ή θα πρέπει να πληρώσουν ξανά για την επισκευή του.

Το τρίτο βήμα αφού ξεκαθαρίσουν το δεύτερο είναι η έρευνα.

Μέσα από αυτή θα πρέπει να  ανακαλύψουμε ένα  αξιόπιστο τεχνικό γραφείο, που θα μας οδηγήσει στην πραγματοποίηση του έργου.

Κριτήρια επιλογής τεχνικής εταιρίας για τα οποία όμως έχουμε ξαναμιλήσει.

  • Η πολύχρονη παρουσία του στον χώρο των οικοδομικών εργασιών.
  • Τα έργα της εταιρείας να απεικονίζονται στο site  με Φώτο που δείχνουν το πριν και το μετά των εργασιών.
  • Οι τιμές του να ανταποκρίνονται στον χώρο των ακινήτων. Ένα +-5% δεν είναι κάτι που θα σας σώσει, αντίθετα εκείνο που θα πρέπει να αναζητήσετε επίμονα είναι η σοβαρότητα και η αξιοπιστία τους που θα σας απομακρύνει από περιπέτειες και καθυστερήσεις.
  • Ζητήστε να συναντήσετε έναν προηγούμενο πελάτη τους για να διαπιστώσετε αν ικανοποιήθηκαν όχι μόνο από τις εργασίες αλλά και από τον τρόπο επικοινωνίας μαζί τους.
  • Τελευταίο και σημαντικό, μην συγχέεται ένα μικρό γραφείο επισκευής μπάνιου η κουζίνας με μια ολοκληρωμένη εταιρεία.

 

Είναι εκείνοι που θα ακούσουν προσεχτικά τις ανάγκες που σημειώσατε στο πρόχειρο χαρτί και τις ανησυχίες σας. Θα τις ξεκαθαρίσουν και με τις προτάσεις τους θα σας οδηγήσουν σε ένα ξεκάθαρο τοπίο.

Είναι αυτοί που θα σας βοηθήσουν να προσαρμόσετε τον προϋπολογισμό σας στην νέα εικόνα του σπιτιού σας.

Ο προγραμματισμός των εργασιών της κατοικίας και η προμήθεια των υλικών στον σωστό χρόνο είναι το βήμα που έχετε να κάνετε μαζί με εκείνους που θα επιλέξετε. Αφού όμως προηγηθεί η λεπτομερής σύμβαση η οποία θα είναι αμφοτεροβαρής μεταξύ των δύο μερών και  θα περιλαμβάνει :

  • Αναλυτικό συμφωνητικό αναλυτικής περιγραφής των εργασιών όχι με τρόπο αμφίσημο αλλά ξεκάθαρο.
  • Λεπτομερής αναφορά παράδοσης υλικών που θα πρέπει να παραδοθούν στους ιδιοκτήτες του έργου. Πχ κουζίνα, μπαταρίες κουζίνας – μπάνιου αλουμίνια, πλακάκια, ηλιακός θερμοσίφωνας, κτλ.
  • Ημερομηνία έναρξης και παράδοσης του έργου.

Τέλος είναι η υπομονή που πρέπει να επιδείξετε μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Αυτά είναι όλα όσα θα πρέπει να ξέρετε για μια καλή αρχή.

 

.

Κοινοποίηση