Ανακαινιση Σπιτιου

Ανακαινίσεις Σπιτιών

 1. Ορισμός ενός ρεαλιστικού προϋπολογισμού. Έχοντας μια πρώτη οικονομική άποψη παίρνοντας προσφορές για την ανακαίνιση ή την κατασκευή του σπιτιού μας από τεχνικά γραφεία θα ήταν καλό να προσθέσουμε ένα επιπλέον κόστος της τάξης του 5-8 % για διάφορα θέματα που μπορούν να προκύψουν κατά την διάρκειά της.

Σας αναφέρουμε μερικά παραδείγματα :

 • Πολλές φορές αποφασίζουμε ν’ αποξηλώσουμε τα παλαιά πλακίδια για να τοποθετήσουμε καινούργια, η ξύλο η γενικότερα άλλου τύπου δάπεδο. Αποξηλώνουμε τα παλαιά πλακίδια και ανακαλύπτουμε ότι το υπόστρωμα (η τσιμεντοκονία) εξεμέτρησε το ζην τουτέστιν μεθερμηνευόμενο είναι σε κακή κατάσταση και απαιτείτε η αποξήλωση της και η εφαρμογή καινούργιας. Τώρα εσείς θα αναρωτηθείτε γιατί η τεχνική εταιρεία να μην το προβλέψει ; απάντηση αφ΄ ενός δεν είναι αντιληπτό κατά την διάρκεια της αυτοψίας δεν μπορεί να κοιτάξει κάτω από τα πλακίδια σας και αφ ετέρου δεν μπορεί να σας χρεώσει κάτι για κάτι το οποίο θα είναι ως ενδεχόμενο.
 • Μας ζήτησαν να ξεκινήσουμε την διαμόρφωση ενός ισογείου σπιτιού τ’ οποίο μεταξύ άλλων είχε εκτεταμένη περιμετρική υγρασία. Θεωρώντας ότι είχε εφαπτόμενο κήπο έμπροσθεν του οικήματος και παλαιό χώρο συγκέντρωσης λυμάτων. Ένα εκ των δύο θα ήταν η πηγή του κακού. Μας ζητήθηκε λοιπόν ν’ αποξηλώσουμε όλο το δάπεδο πλακάκια – τσιμεντοκονία να μονώσουμε και να εφαρμόσουμε καινούργια τσιμεντοκονία – πλακάκια. Κατά την διάρκεια των επισκευών και για λόγους άλλους (υδραυλικούς) διαπιστώσαμε συγκέντρωση ανεξήγητης ποσότητας νερού σ ένα από τα φρεάτια. Μετά από ενδελεχή έλεγχο διαπιστώσαμε σπάσιμο του κεντρικού σωλήνα αποχέτευσης (καθ ότι πήλινος) ο οποίος διερχόταν μέσα από το κέντρο του οικήματος.
  Τώρα μπορείτε να φανταστείτε τι θα γινόταν εάν είχαμε εφαρμόσει την νέα τσιμεντοκονία – πλακάκια πριν το ανακαλύψουμε ;

Θα μπορούσαμε να σας εξιστορήσουμε πολλά ανάλογα περιστατικά.

 1. Πιστοποιημένα υλικά. Αποτελεί την αιχμή του δόρατος στο χώρο των επισκευών και των κατασκευών.
  Τα δομικά προϊόντα που θα ενσωματωθούν με διαρκή τρόπο στην κατοικίας μας θα πρέπει να μας παρέχουν
  μηχανικές αντοχές, εξοικονόμηση ενέργειας , και την εξοικονόμηση της θερμότητας. Η ALFA CONSTRUCTIONS δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στο κεφάλαιο αυτό θα σας προτρέψει να εστιάσετε με μεγάλη προσοχή στα υλικά που θα δημιουργήσουν τον χώρο που θα φιλοξενήσει την οικογένεια σας για πάρα πολλά χρόνια.

Σας παραθέτουμε μερικά σημαντικά από αυτά :

 • Τσιμέντο.
 • Αδρανή υλικά.
 • Κονιάματα τοιχοποιίας,
 • Δομική άσβεστος.
 • Κόλλες πλακιδίων
 • Πρόσθετα σκυροδέματος.
 • Προϊόντα ξύλου.
 • Στοιχεία τοιχοποιίας.
 • Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.
 • Θερμομονωτικά προϊόντα.

Κοινοποίηση