ελαιοχρωματισμοι-σπιτιων

Ελαιοχρωματισμοί Σπιτιών – Χρήσιμες Συμβουλές Νο5

ΚΙΜΩΛΙΑΣΗ

Εμφάνιση λεπτής πούδρας επάνω στη βαμμένη επιφάνεια.

Συνήθως σε εξωτερικούς ελαιοχρωματισμούς .

Πιθανά Αίτια:

 • Κακής ή χαμηλής ποιότητας χρώμα.
 • Υπερβολική αλκαλικότητα στα δομικά υλικά (σοβάς-τσιμέντα).


Λύσεις:

 • Αφαιρέστε την πούδρα από την επιφάνεια χρησιμοποιώντας υαλόχαρτο ή βούρτσα.
 • Ρίξτε άφθονο νερό για να φύγουν τυχόν κατάλοιπα.
 • Ασταρώστε την επιφάνεια με Super Primer.
 • Βάψτε πάλι με 2 επιστρώσεις με πολύ καλής ποιότητας χρώμα (MonostopAcryluxSuperStorm)για εξωτερική χρήση.

ΘΑΜΠΑ ΣΗΜΕΙΑ Η ΓΥΑΛΑΔΕΣ ΣΤΗ ΒΑΜΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Πιθανά Αίτια:

 • Κακό αστάρωμα της επιφάνειας.
 • Κακή εφαρμογή του χρώματος με διαφορετικές καλύψεις και ανομοιόμορφο πάχος χρώματος.
 • Υπερβολικό αραίωμα του χρώματος.


Λύσεις:

 • Καινούργιες άβαφες επιφάνειες πρέπει να ασταρώνονται προσεκτικά.
 • Φροντίστε ώστε κατά την εφαρμογή της βαφής να μην έχει στεγνώσει τελείως στο σημείο ένωσης με αποτέλεσμα να έχουμε (στο σημείο αυτό) μια επίστρωση επιπλέον.
 • Ανακατέψτε σωστά το υλικό και εφαρμόστε την αραίωση που αναφέρουν οι οδηγίες.

Κοινοποίηση