ελαιοχρωματισμοι-σπιτιων

Ελαιοχρωματισμός Σπιτιού – Χρήσιμες Συμβουλές

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η προς βαφή επιφάνεια πρέπει να είναι τελείως στεγνή, καθαρή απαλλαγμένη από ρύπους, λάδια, μούχλα κλπ.

Η προς βαφή επιφάνεια, και ειδικά οι καινούργιες επιφάνειες πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα με το ενδεδειγμένο για την επιφάνεια αστάρι.
Όταν πρόκειται για ήδη βαμμένες επιφάνειες, θα πρέπει να απομακρύνουμε από την επιφάνεια τυχόν σαθρά ή παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα πριν από την επαναβαφή. Προτείνεται η προετοιμασία με το κατάλληλο αστάρι αν η επιφάνεια είναι προβληματική.
Οι γυαλιστερές επιφάνειες θα πρέπει να αποχαρτάρονται (με γυαλόχαρτο) για να αγριέψει η επιφάνεια και να έχει καλύτερη πρόσφυση το χρώμα που θα εφαρμοστεί.

2. ΑΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η αποτελεσματικότητα των χρωμάτων είναι η αναμενόμενη όταν τα προϊόντα έχουν αραιωθεί σύμφωνα με την αραίωση που προτείνεται στην συσκευασία του προϊόντος.
Όταν πρόκειται για την αραίωση προϊόντων που αραιώνονται με διαλυτικά, πρέπει να χρησιμοποιούνται τα προτεινόμενα διαλυτικά που είναι συμβατά με το χρώμα.

3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ

Τα εργαλεία βαφής, όπως ρολά και πινέλα πρέπει να είναι καθαρά πριν από την χρήση και να μην έχουν ξεραθεί από προηγούμενη χρήση.
Τα εργαλεία βαφής που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τα κατάλληλα εργαλεία για την επιφάνεια εφαρμογής και το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί.

4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο γενικός κανόνας ορίζει ότι τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασίες κάτω των 5ο C , ή σε περίπτωση αυξημένης υγρασίας ή σε επιφάνειες εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ώστε να επιτυγχάνονται άριστα αποτελέσματα και να αποφεύγονται οι αλλοιώσεις.

 

Κοινοποίηση