Η Ανακαίνιση στη σημερινή συγκυρία και η λύση της Alfa Constructions

Η σημερινή κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, δημιουργεί οικονομική στενότητα στους Έλληνες πολίτες. Παλαιότερα το όνειρο του κάθε συμπολίτη μας, ήταν η κατασκευή ή η αγορά μίας καινούργιας κατοικίας.
Πλέον όλο και περισσότερο, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών προσπαθεί να περιορίσει το οικονομικό άνοιγμα με αποτέλεσμα να στρέφεται σε οικονομικότερες λύσεις.
Παρουσιάζεται αύξηση αγοραστικού ενδιαφέροντος παλαιών μεταχειρισμένων σπιτιών τα οποία χρήζουν ανακαίνισης, καθώς και αύξηση ενδιαφέροντος ανακαίνισης σπιτιού ιδιοκτητών παλαιών κατοικιών.
Η Alfa Constructions από την ίδρυσή της, χτίζει σχέσεις ειλικρίνειας με τους εκάστοτε πελάτες της έχοντας ως κύριο σκοπό την πλήρη πληροφόρηση και ενημέρωση των σταδίων ανακαίνισης σπιτιού.
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων όμως, οι ενδιαφερόμενοι που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τον όρο « ανακαίνιση » παρουσιάζεται διχασμός και αμφιβολία από ποικίλα ερωτήματα που τους απασχολούν.
Δεδομένου ότι ως εταιρεία με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των ανακαινίσεων, εντοπίσαμε τα βασικότερα μελανά σημεία που απασχολούν τους εμπλεκόμενους και σεβόμενοι ότι πρόκειται για περιουσία είτε αφορά κατοικία είτε αφορά επαγγελματικό χώρο κ.λπ., θεωρούμε υποχρέωσή μας μετά από εμπιστοσύνη που μας έχετε επιδείξει εδώ και χρόνια, να σας παρέχουμε συγκριτικά στοιχεία που θα σας βοηθήσουν ώστε να πάρετε την σωστή απόφαση ως προς τις επιλογές σας και τους συνεργάτες σας.
Πρωτίστως, θα ήταν καλό να αναφερθούμε στην διαδικασία που ακολουθείται από την εταιρεία μας στην ολική ανακαίνιση σπιτιού.
Καταρχήν θα προγραμματιστεί συνάντηση με τους ιδιοκτήτες στον χώρο που θα υποστεί ανακαίνιση ώστε να καταγραφούν οι εργασίες.
Εν συνεχεία, πραγματοποιείται η δόμηση της προσφοράς αναφέροντας αναλυτικά τα στάδια εργασιών και το οικονομικό κόστος.
Κατά περίπτωση υπάρχουν διάφορα στάδια οικοδομικών εργασιών όπου παρουσιάζονται αναλυτικά από την εταιρεία μας, ώστε ο ενδιαφερόμενος να έχει πλήρη αντίληψη της διαδικασίας που πρόκειται να ακολουθηθεί.

 

Κοινοποίηση