Ανακαινίσεις

Οδηγός Ανακαίνισης Ακινήτου

Έχοντας υπ’ όψιν τη σημερινή κατάσταση του σπιτιού σου αλλά και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία στην αγοραπωλησία κατοικιών, τι θα πρέπει να σκεφτείς για να αποφασίσεις αν είναι καιρός για να προχωρήσεις σε ανακαίνιση του σπιτιού σου?

Ένα από τα θέματα που απασχολούν τους ιδιοκτήτες, είναι το μέγεθος της ανακαίνισης που ετοιμάζονται να αναλάβουν.

Πριν λοιπόν σας «τσιμπήσει» το μικρόβιο της ανακαίνισης, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε σοβαρά αποφασίσει να αναλάβετε αυτό το έργο.

Το ενδιαφέρον σας δεν θα πρέπει να περιοριστεί στο θέμα της ελαχιστοποίησης του κόστους αλλά θα πρέπει να σκεφτείτε και την ενδεχόμενη βελτίωση της τελικής αξίας του σπιτιού.

Μήπως θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να ανακαινίσει το σπίτι και μετά να το πωλήσει, ή καλύτερα να το πωλήσει στην κατάσταση που ευρίσκεται?

Να μιά σοβαρή ανησυχία των ιδιοκτητών που επιθυμούν την μεγιστοποίηση της επένδυσής των.

Υπάρχουν αρκετοί σοβαροί κανόνες και παράγοντες που θα πρέπει να λάβετε υπ? όψιν πριν αναλάβετε χρηματική υποχρέωση γνα την ανακαίνιση του παλαιού σας σπιτιού.

Για τους περισσότερους ιδιοκτήτες η ανακαίνιση φαντάζει σαν μιά ελκυστική και βιώσιμη λύση, αφού καθημερινά μας «βομβαρδίζουν» πολλές περιπτώσεις επιτυχημένης ανακαίνισης.

Οι διάφορες υλικοτεχνικές απαιτήσεις ενός τέτοιου έργου, μπορούν να ελεγχθούν με μεγάλη ευκολία, αφού όλα τα απαιτούμενα υλικά υπάρχουν στην εντόπια αγορά.

Παρά τους ενθαρρυντικούς και γενικά θετικούς δείκτες που μας οδηγούν στην ανακαίνιση, θα πρέπει να σκεφτούμε και μερικούς άλλους παράγοντες, πριν αναλάβουμε τελικά το έργο της ανακαίνισης.

Θα πρέπει να έχετε την σωστή προσέγγιση και την απαραίτητη εμπειρία, που απαιτείται, προκειμένου να διαχειριστήτετε το έργο της ανακαίνισης.

Θα χρειαστεί να επιλέξετε τον κατάλληλο εργολάβο που θα αναλάβει το έργο.

Η επιλογή αυτή κατά κύριο λόγο βασίζεται στους επι μέρους στόχους και στο ποσό των χρημάτων που μπορείτε να διαθέσετε, γεγονός που σημαίνει ότι η επιλογή αυτή δεν είναι τόσο εύκολη όσο φαίνεται.

Θα πρέπει να αξιολογήσετε προσεκτικά την εμπειρία και τις ικανότητες που διαθέτει ο υποψήφιος εργολάβος.

Έχει τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και τα ειδικά εργαλεία που απαιτούνται για την ανακαίνιση?

Καλό θα είναι να κάνετε και έναν έλεγχο στο ιστορικό των εργασιών που έχει αναλάβει.

Έχει αναλάβει εργασίες ανακαίνισης?

Συνεπώς, τι θα πρέπει να κάνετε, αν αντιμετωπίζετε σοβαρά την ανακαίνιση του σπιτιού σας?

Πέραν βέβαια από την προφανή στόχευση στην αύξηση της αξίας, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την σημερινή κατάσταση της αγοράς ακινήτων.

Καλό θα είναι να κάνετε μιά σύγκριση του σπιτιού σας με παρόμοια σπίτια  στην συγκεκριμένη περιοχή.

Θα πρέπει να ερευνήσετε αν υπάρχουν σε αυτά ορισμένα στοιχεία, που υπάρχουν και στο δικό σας σπίτι.

Αυτό θα πρέπει να κυριαρχήσει στη σκέψη σας όσον αφορά στην ανακαίνιση του σπιτιού σας.

Αν π.χ. έχετε το καλύτερο σπίτι στην περιοχή, τότε έχετε πετύχει την καλύτερη τιμή κατοικίας σε αυτή την περιοχή.

Από την άλλη μεριά όμως θα είναι δύσκολο να προβλέψετε το αποτέλεσμα της όποιας ανακαίνισης που θα κάνετε.

Αν πρόκειται να πωλήσετε το σπίτι σας σε καλύτερη τιμή απο αυτή που έχει σήμερα, τότε θα πρέπει να αναζητήσετε αγοραστή ο οποίος, θα ενδιαφέρεται και θα είναι έτοιμος να πληρώσει για τα τυχόν πλεονεκτήματα πέραν απο τα υπάρχοντα στην στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά, είναι  η ενδεχόμενη αξία μιάς τέτοιας ανακαίνισης του σπιτιού σας.

Υπάρχουν μερικές ενέργειες βελτίωσης που μπορούν να γίνουν από εξειδικευμένο εργολάβο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος.

Τα διάφορα π.χ. βαψίματα του σπιτιού, είναι ένας από τους πιό σημαντικούς παράγοντες της ανακαίνισης.

Πέρα απο τη φυσική βελτίωση του σπιτιού, ίσως θα μπορούσατε να εξετάσετε την περίπτωση της αλλαγής της διακόσμησης αλλά και των επίπλων, ώστε ζωντανέψει η συνολική εικόνα του σπιτιού.

Τέλος, πριν πάρετε τις οριστικές αποφάσεις, καλό θα είναι να ζητήσετε τη γνώμη και τις ιδέες διάφορων φίλων και γνωστών, που μπορούν να βοηθήσουν στο σχηματισμό της τελικής εικόνας της ανακαίνισης.

Μην ξεχνάτε ποτέ ότι οι υποψήφιοι αγοραστές είναι έτοιμοι να παζαρέψουν σημαντικά την τιμή που έχετε εσείς καθορίσει.

Είναι σίγουρο ότι οι υποψήφιοι αγοραστές θα εξετάσουν προσεκτικά κάθε βελτίωση που θα έχετε εσείς πραγματοποιήσει, θα σκεφτούν αν τους εξυπηρετεί και σε μιά τέτοια περίπτωση, ίσως δεν πειστούν να συμφωνήσουν στην ζητούμενη τιμή.

Κοινοποίηση