πατητή τσιμεντοκονία

Πατητή Τσιμεντοκονία

Είναι γεγονός ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια, αιώνες για την ακρίβεια, από την εποχή όπου τα ‘πατητά’ κονιάματα ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται σαν τελικές επικαλύψεις των επιφανειών . Πιθανότατα στην αρχαία Ελλάδα ανακαλύφθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν οι πρώτες κονίες, υλικά που χρησιμοποιούνταν για να δημιουργηθούν αυτές οι ενιαίες και συνεχείς επιφάνειες, οι οποίες ήταν αρχικά φυσικές κονίες όπως η πηλοκονία , γύψος, θηραϊκή γη και σταδιακά με την εξέλιξη της τεχνολογίας εμπλουτίστηκαν με ιδιαίτερα πρόσμικτα προκειμένου να μπορούν να παρέχουν επιπρόσθετα χαρακτηριστικά όπως ελαστικότητα, στεγνότητα, μεγαλύτερη θλιπτική αντοχή.

Πρακτικά η χρήση αυτών των κονιαμάτων δεν σταμάτησε ποτέ. Κοινό γνώρισμα σε όλες τις εποχές ήταν η εφαρμογή από ικανότατους εφαρμοστές, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό εκτός από καλοί εφαρμοστές , έπρεπε να λειτουργούν και σαν χημικοί που κρατούσαν σαν επτασφράγιστα μυστικά τα υλικά και τις αναλογίες που συνέθεταν αυτά τα κονιάματα, μυστικά, τα οποία μας μεταφέρονταν αλλά και εξελίσσονταν από γενιά σε γενιά.

Σήμερα η εξέλιξη της τεχνολογίας των δομικών υλικών σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις επέτρεψαν την ανάπτυξη συστημάτων ‘πατητής τσιμεντοκονίας’ που παρέχουν υψηλές τεχνικές προδιαγραφές, συγκρινόμενες με τα μη τυποποιημένα μίγματα όπως επίσης και πιστοποιήσεις οι οποίες μας επιτρέπουν τη σωστή κατηγοριοποίηση των προϊόντων.

Παράλληλα, λειτουργούν σαν ολοκληρωμένα συστήματα (ομάδες συνεργαζόμενων προϊόντων) με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως διαφορετικές αποχρώσεις, υλικά προετοιμασίας υποστρώματος, βερνίκια, πρόσμικτα αντιρηγματικής προστασίας, διαφορετικές υφές και τεχνοτροπίες, συστήματα που μπορούν να καλύψουν τις σύγχρονες απαιτήσεις αισθητικής αλλά και λειτουργίας επιφανειών.

H ‘ήσυχη‘οπτικά τεχνοτροπία με τους μειωμένους αρμούς, σε συνδυασμό με την δυνατότητα να εφαρμόζονται σε μικρό πάχος με ευκολία, ταχύτητα και κυρίως αξιοπιστία, μπορούμε να πούμε ότι πλέον καθιστά τα ολοκληρωμένα συστήματα πατητής τσιμεντοκονίας μια άρτια τεχνική λύση, τόσο στις ανακαινίσεις όσο και στις νέες κατασκευές σπιτιών όπου η ταχύτητα αλλά και η δυνατότητα επάλληλης εφαρμογής σε υφιστάμενες επικαλύψεις, αναδεικνύουν την πατητή τσιμεντοκονία σαν ιδανικό σύστημα ανακαίνισης.

Κοινοποίηση