κουφωματα

Συμβουλές για την ανακαίνιση του σπιτιού ή του καταστήματος σας

Η ανακαίνιση του σπιτιού θα πρέπει να σχεδιάζεται με μεγάλη προσοχή για διάφορους λόγους και ιδιαίτερα για να μην έχουμε απώλειες κεφαλαίου για λανθασμένους υπολογισμούς υλικών. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε μερικές βασικές αρχές για την αποτελεσματική περάτωση του έργου.

Θα πρέπει να καθοριστούν επακριβώς και από την αρχή οι προτεραιότητες και τα στάδια εργασιών. Π.χ. αν θέλουμε να βάλουμε κεραμικά πλακάκια στο πάτωμα, αλλά διαπιστώσουμε ότι η σκεπή στάζει, θα πρέπει πρώτα φυσικά θα τσκτοποιήσουμε το πρόβλημα της σκεπής και μετά με τα πλακάκια.

Θα πρέπει να διακρίνουμε ποιές παρεμβάσεις και ποιές εργασίες είναι δυνατόν να γίνουν. Πριν πάρουμε κάποια σοβαρή απόφαση για την ανακαίνιση του σπιτιού, είναι φρόνιμο να συμβουλευτούμε κάποιον εργολάβο ή ένα αρχιτέκτονα ο οποίος μπορεί να διαπιστώσει τα δυνατά ή αδύνατα σημεία του σπιτιού. Ίσως να έχουμε αποφασίσε για τις επεμβάσεις που απαιτούνται, αλλά μόνο μετά τη βοήθεια αυτών των ειδικών, θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την επιτυχία των εργασιών. Αν σχεδιάζετε π.χ. να προσθέσετε ένα τοίχο, μόνο οι ειδικοί μπορούν να αποφασίσουν αν αυτή η ανακαίνιση δεν θα επιβαρύνει την αποχέτευση ή τις καλωδιώσεις ή την θέρμανση

Επίσης, θα πρέπει να βεβαιωθούμε αν οι εργασίες της ανακαίνισης που επιθυμούμε είναι πρακτικά δυνατές όσον αφορά τα οικονομικά μας. Θα πρέπει να γνωρίζουμε με όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση από πριν το τελικό κόστος των υλικών αλλά και των εργατικών. Φυσικά οι εργασίες αυτές είναι δύσκολο να κοστολογηθούν με ακρίβεια εκ των προτέρων καθώς συχνά εμφανίζονται εργασίες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν. Για το λόγο αυτό καλό είναι να προσθέτουμε πάντα ένα 15% για κάλυψη αλλαγής των τιμών, καθυστερήσεων ή και γιά κάθε άλλη απρόβλεπτη κατάσταση που μπορεί να συμβεί.

Κοινοποίηση