Menu

Βιομηχανικά Κτίρια

Βιομηχανικά Κτίρια

 

Η Alfa Constructions κατόπιν πολύχρονης εμπειρίας στην κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων και χώρων, είναι σε θέση να σας προτείνει εξειδικευμένες λύσεις για τις δικές σας ανάγκες, για σύμμεικτες ή για μεταλλικές κατασκευές οποιουδήποτε μεγέθους, είδους και χρήσης.

Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό ασχολείται αποκλειστικά με την εύρεση του βιομηχανικού σας χώρου και με την μελέτη επιδότησης του κτιρίου σας. Για την κατασκευή του βιομηχανικού κτιρίου σας και την κάλυψη των αναγκών σας (χώρος παραγωγής, χώρος γραφείων, αποθηκευτικός χώρος κλπ.) συμβάλλουν έμπειροι συνεργάτες της εταιρίας όπως Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι και άριστα εξειδικευμένα και εξοπλισμένα Συνεργεία.

Στην Alfa Constructions θεωρούμε ότι η προ-κατασκευαστική φάση είναι το σημαντικότερο κομμάτι ολόκληρου του έργου της κατασκευής του βιομηχανικού κτιρίου. Στόχος μας είναι μέσα από την αυστηρή και σχολαστική διαδικασία που που προηγείται της έναρξης των κατασκευαστικών έργων να παραδώσουμε το έργο στην συντομότερη δυνατή ημερομηνία ελαχιστοποιώντας παράλληλα το κόστος κατασκευής. Το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό μας είναι εξαιρετικά ακριβές στις εκτιμήσεις του χρόνου και του κόστους ώστε η επένδυση σας να έχει μηδενικό ρίσκο.

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή του βιομηχανικού σας κτιρίου στις περιοχές Αθήνα, Αυλώνα, Οινόφυτα, Σχηματάρι, Αυλίδα, Θήβα, Ριτσώνα, Ασπρόπυργος, (Νομοί Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας αλλά και σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας) με «το κλειδί στο χέρι», διεκπεραιώνοντας οποιαδήποτε λεπτομέρεια έως την αποπεράτωσή του.

Στην κατηγορία των βιομηχανικών κτιρίων επίσης περιλαμβάνονται:

– Αποθηκευτικοί χώροι
– Πολυώροφα σύμμεικτα κτίρια με γραφειακή χρήση ή χρήση κατοικίας
– Πανωσηκώματα για επαγγελματική χρήση ή για κατοικίες, που αποτελούν την μόνη ασφαλή λύση για κτίρια κάποιας παλαιότητας δεδομένου του χαμηλού βάρους τους.
– Ειδικά κτίρια: κέντρα διασκέδασης, εκθεσιακούς χώρους, αθλητικούς χώρους, αγροτικά κτίρια κλπ.

Τα βιομηχανικά κτίρια κατασκευασμένα από μεταλλικό σκελετό χάλυβα προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:

1. Χρόνος και Κόστος Κατασκευής-Ανέγερσης

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά ελαφριά και ευέλικτα με αποτέλεσμα να μειώνουν σημαντικά τον χρόνο κατασκευής και άρα και το κόστος καθώς μειώνεται η εργατική δαπάνη και οι ασφαλιστικές εισφορές (περίπου 50%), καθώς και το μεταφορικό κόστος των υλικών προς την τοποθεσία κατασκευής του βιομηχανικού κτιρίου. Το γεγονός ότι ο σκελετός της κατασκευής είναι ιδιαίτερα ελαφρύς οδηγεί σε μικρότερο βάθος εκσκαφής και μικρότερη ποσότητα οπλισμένου σκυροδέματος μειώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο το κόστος. Στην μείωση αυτή επίσης συμβάλλουν και οι ελάχιστες απαιτήσεις των χαλύβδινων κτιρίων σε νερό και η σημαντική μείωση των αποβλήτων που παράγονται.

2. Επεκτασιμότητα

Τα βιομηχανικά κτίρια κατασκευασμένα από μεταλλικό σκελετό χαρακτηρίζονται από την ευκολία με την οποία μπορούν αν επεκταθούν τόσο καθ’ύψος όσο και καθ’επέκταση επεμβαίνοντας έτσι χωρίς πρόβλημα στην αρχική κατασκευή και διαμορφώνοντας τους χώρους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες μας. Επίσης, λόγω του μικρού βάρους είναι κατάλληλα για προσθήκες ορόφων και επεκτάσεις σε παλιά κτίρια, συνήθως χωρίς να χρειάζεται ενίσχυση του υπάρχοντος φέροντα οργανισμού.

Μάλιστα, τα μεταλλικά τμήματα μιας κατασκευής από χάλυβα μπορούν εύκολα και χωρίς μεγάλη οικονομική επιβάρυνση να αποσυναρμολογηθούν και να επανατοποθετηθούν σε άλλο χώρο.

3. Αντισεισμική προστασία & διαχρονικότητα

Η αντισεισμικότητα των μεταλλικών κτιρίων από σκελετό χάλυβα αποδείκνύεται μεταξύ άλλων και από έρευνες και μελέτες που διεξήχθησαν από το εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. το 2003. Τα πειράματα που έγιναν απέδειξαν ότι σε περίπτωση ισχυρού σεισμού τα βιομηχανικά κτίρια με μεταλλικό σκελετό δεν παθαίνουν καμμία απολύτως ζημιά ενώ στο ίδιο πείραμα τα συμβατικά κτίρια παρουσίασαν μόνιμες παραμορφώσεις.

Τα βιομηχανικά κτίρια από μεταλλικό σκελετό χάλυβα έχουν πρακτικά άπειρη διάρκεια ζωής με πολύ μικρή συντήρηση σε αντίθεση με τα συμβατικά τα οποία έχουν σημαντικό κόστος συντήρησης και η διάρκεια ζωής τους συνήθως δεν ξεπερνά τα 50 χρόνια.