κατασκευες-σπιτιων

Κατασκευές Σπιτιών

Η επιλογή της κατασκευής είναι μία πολύ σημαντική απόφαση. Η νέα κατοικία θα πρέπει να εκφράζει την ιδιοσυγκρασία μας, να συνοψίζει και να συνθέτει την προσωπική μας αισθητική, να εκφράζει και να αντανακλά το άτομό μας αναφορικά με το χαρακτήρα, τα συναισθήματα κ.τ.λ.  Γι? αυτό, πριν μπείτε να κατοικήσετε σε ένα σπίτι είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσετε και να σκεφτείτε αυτό που πραγματικά θέλετε να πετύχετε : τι είναι αυτό που πρέπει να εμπνέει, ποια αίσθηση θα θέλατε να μεταδίδει.

Η κατασκευή ενός νέου σπιτιού σημαίνει ότι θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα σχέδιο ή ένα σύνολο ιδεών που αντιπροσωπεύουν αυτό που επιδιώκει κανείς να πετύχει σε ένα διαθέσιμο χώρο.

Παρόλο που ο αρχικός σχεδιασμός της κατοικίας εξαρτάται ασφαλώς από τις διαστάσεις και την κατασκευή αυτού του χώρου, καθώς και από ζητήματα υποκειμενικού χαρακτήρα ή πρακτικές ανάγκες, αξίζει τον κόπο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και προσπάθεια στο αρχικό αυτό σχεδιασμό, ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο τα μέσα που διατίθενται και να γίνουν πραγματικότητα οι αρχικές προθέσεις, σε σχέση με την εικόνα που θέλουμε να επιτευχθεί. Ακόμη, οι αρχικές αυτές απαραίτητες αποφάσεις θα αποτελέσουν τη βάση για τον καθορισμό και την επιλογή των πλέον κατάλληλων υλικών για τους διάφορους χώρους της κατοικίας ή τα χρώματα και τα στοιχεία που ταιριάζουν καλύτερα σε αυτούς.

Αφού καθοριστούν οι αρχικές ιδέες, μπορείτε να προχωρήσετε στις μελέτες που θα πρέπει να είναι πάντα σύμφωνες με τους ισχύοντες κανονισμούς. Αρχικά, πραγματοποιούνται η τοπογραφική, η αρχιτεκτονική, η στατική και η αντισεισμική μελέτη καθώς και η μελέτη θερμομόνωσης και πυροπροστασίας.

Κατόπιν, πρέπει να πραγματοποιηθεί η έκδοση οικοδομική αδείας, η θεώρηση αυτής στο αστυνομικό τμήμα, η σήμανση του έργου, η εργοταξιακή περίφραξη του χώρου(οικοπέδου) και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κινδύνους έναντι τρίτων.

Εν συνεχεία, ξεκινούν οι χωματουργικές εργασίες. Πραγματοποιούνται οι εκσκαφές θεμελίων και οι επιχώσεις θεμελίων. Ακολουθούν οι υδραυλικές εργασίες (σωληνώσεις αποχέτευσης στο υπόγειο), οι ηλεκτρολογικές εργασίες (κατασκευή θεμελιακής γείωσης, τοποθέτηση χωνευτών σποτ σε εξώστες και εργοταξιακό ρεύμα), οι εργασίες μόνωσης (υγρομόνωση τοιχείων υπογείου, θερμομόνωση υποστυλωμάτων, δοκών και οροφής υπογείου και δώματος με εξηλασμένη πολυστερίνης) και οι εργασίες σκυροδετήσεων (μπετόν καθαριότητος, τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού και ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού).

Έχοντας ολοκληρώσει τον σκελετό της οικίας, προχωράμε στις εξωτερικές (διπλές)  και εσωτερικές (μονές) τοιχοποιίες, στα οπλισμένα σενάζ των τοίχων, στην κατασκευή χειροποίητου τζακιού και στην τοποθέτηση καπνοδόχων και λεβήτων, στις μαρμαροποδιές των παραθύρων και στους εσωτερικούς και εξωτερικούς σοβάδες.

Τοποθετούμε τις μεταλλικές ψευτόκασες των εσωτερικών και των εξωτερικών κουφωμάτων καθώς και τα κιγκλιδώματα. Τοποθετούμε την θερμομόνωση στην εξωτερική τοιχοποιία, στα εξωτερικά σενάζ, στη στέγη ή στη ταράτσα και πραγματοποιούμε την υγρομόνωση των εξωστών.

Εν συνεχεία, πραγματοποιούμε τις υδραυλικές εργασίες (δίκτυο ύδρευσης, απορροής υδάτων και παροχή νερού για πίνακα), τις ηλεκτρολογικές εργασίες (εγκατάσταση σωληνώσεων ρευμάτων, συναγερμού, τηλεφώνου, τηλεοράσεων, κουδουνιών) και την τοποθέτηση εάν υπάρχει ξύλινης στέγης (ξύλινος σκελετός, θερμομόνωση και κεραμίδια).

Φθάνοντας στο τελικό στάδιο αποπεράτωσης της οικοδομής, πραγματοποιούνται οι τσιμεντοκονίες και οι αλφαδιές δαπέδων, οι τελευταίες υδραυλικές εργασίες (τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης, τοποθέτηση πλήρους λεβητοστασίου με boiler, τοποθέτηση φυσικού αερίου, τοποθέτηση ειδών υγιεινής, μπαταριών, αξεσουάρ μπάνιου, πιστοποιητικό υδραυλικού), οι τελευταίες ηλεκτρολογικές εργασίες (συρμάτωση της οικοδομής, τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων, πριζών, διακοπτών, ρελέ προστασίας και πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου), τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου, τοποθέτηση εσωτερικών και εξωτερικών πλακιδίων, μαρμάρων, ξύλινων πατωμάτων, ελαιοχρωματισμοί (σπατουλαριστά, πλαστικά χρώματα, τεχνοτροπίες), τοποθέτηση γύψινων κορνιζών οροφής, τοποθέτηση κουζίνας, ντουλαπών, εσωτερικών πόρτων και θωρακισμένης εξώπορτας. Τέλος πραγματοποιείται η διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου.

Κοινοποίηση